Over Deny de Jong

Deny de JongDrs. Deny G.C. de Jong werkt ruim dertig jaar met en voor maatschappelijke organisaties. Afgestudeerd als andragoloog en organisatiekundige heeft hij zich aanvankelijk vooral beziggehouden met projectorganisatie, ontwikkeling en fondsenwerving. Na verbonden te zijn geweest aan o.a. Amnesty International en het Mensenrechteninstituut van de Universiteit van Utrecht heeft hij 20 jaar met zijn bedrijf Ideëel Organiseren projecten en evenementen voor goede doelen organisaties ontwikkeld en uitgevoerd. Deny was als programmadirecteur gedurende vier jaar verantwoordelijk voor het Civil Society congres. De laatste twaalf jaar concentreert hij zich met name op het begeleiden en adviseren van organisaties op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, ontwikkelingssamenwerking en de goede doelen wereld in Nederland en in het buitenland bij strategie, organisatieopbouw en financiering. Daarnaast is hij docent en trainer.

deny@fundingplus.nl
06523648432